Бюджет

Бюджет на ПГТ „Пенчо Семов”

 

Информация за изпълнение на делегирания бюджет за второто тримесечие на 2020г.

Утвърден бюджет за 2019 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет за периода 1.01.19-31.03.19г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет за периода 1.01.19-30.06.19г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет за периода 1.01.19-30.09.19г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет за периода 1.01.19-31.12.19г.

Изпълнение бюджет за 2018г.

Утвърден бюджет за  2018г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет за деветмесечие на 2018г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет за първо  шестмесечие на 2018г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет за първо тримесечие на 2018г.

Изпълнение бюджет за 2017г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет за първо тримесечие на 2017 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет за второ тримесечие на 2017 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет за деветмесечие на 2017 г.

Бюджет 2017 г.

Утвърден бюджет за 2015г.

Изпълнение на бюджет за 2015г.

Утвърден бюджет за 2016г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет за първо тримесечие на 2016г.