Професионална гимназия по туризъм

Професионална гимназия по туризъм
Пенчо Семов

История

1960/1961 г. – Министерство на просветата и културата открива една паралелка по „ Обществено хранене ” към училището по облекло в Габрово. Приети са 37 ученика.

повече