Публично събитие по проект „Повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението“ организира и проведе ПГТ „Пенчо Семов“ – Габрово

 Norway  MOSV

Публично събитие по проект  „Повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението“ организира и проведе  ПГТ „Пенчо Семов“ – Габрово

В присъствието на заместник-министъра на образованието и науката, г-жа Мариета Георгиева, заместник-областния управител, г-н Ивелин Стоянов, заместник-кмета, г-жа Мария Йозова и много други гости, в новооткрития STEM център на гимназията  Миглена Пройнова, от името на координатора на проекта, разказа за същността, целите и задачите на проекта в кратка презентация, с акцент върху очакваните резултати. Стилиян Станимиров – представител на фондация „Институт за културно наследство“  представи разработените до момента образователни програми за ученици и учители относно кръгова икономика и рециклиране, образователни програми, които могат да се използват в час или по време на извънкласни дейности.

Програмният оператор на МОСВ бе представен от г-жа Маргарита Стойкова, която в обръщението си към участниците в събитието акцентира върху важността на Програмата за околна среда и необходимостта от осъзнаване на всяко едно действие от ежедневието ни за съхраняване на природата.

Богатата палитра от цветни, интересни и полезни инициативи, реализирани от ПГТ „П. Семов” в рамките на десет месеца от стартирането на проекта до момента, увлекателно представиха Цветелина Ангелова и Йоана Николова от 9 в клас на гимназията.

Всяко от училищата партньори, като и норвежкият опит и добри практики имаха място в програмата на събитието.  ПГТ „Д-р Васил Берон“ – Велико Търново участва с видео-презентация, ПГ по туризъм и хранителни технологии – гр. Пирдоп заинтригува гостите със своята презентация, която не само изчерпателно представи основните елементи от проекта, но и разказа вдъхновяващи истории за живота в училището, извънкласните занимания, свързани с екологичното възпитание и разнообразните дейности на децата, обхванати в различни групи по интереси, част от които са със социална насоченост. Гостите от  ПГ по облекло, хранене и химични технологии „Професор д-р Асен Златаров“ – Шумен също представиха своето училище, възпитаници и реализираните от тях до момента инициативи.  

IMG 4239

В един проект винаги има организация с голям опит  в международни проекти, която се превръща в двигател на реализацията на дейностите. Ето защо в събитието специално място бе отредено на партньора от Норвегия -  Innovative Solutions.

В един динамичен проект, с партньори, които се допълват взаимно, с експертиза в специфична област, за да се постигне максимален резултат, свързан с практическото участие на ученици и учители и развитие на творчески умения и знания за кръгова икономика, е особено полезно да се включи и  бизнесът с  неговите възможности да подпомага и съветва училищните общности.

Екипът на ПГТ „П. Семов” благодари за споделения опит и загрижеността за възпитанието на младите хора на Николинка Хинкова – управител на СТС Холдинг, Добрин Байрактаров – управител на „Пластформ” и Румен Иванов – управител на фирма „ЖУ-БГ ООД”. Ръководството на гимназията е уверено в бъдещата им подкрепа за реализиране на дейностите по проекта, както и в изграждането на дълготрайни и качествени партньорски отношения между бизнеса и образованието.

Подкрепата на ЕИП за изготвянето на този документ не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от ЕИП и Програмния оператор за всяка употреба, която може да бъде използвана за информация, съдържаща се в нея. Отговорността се носи от бенефициента – ПГТ „Пенчо Семов“ – Габрово.