постижения

 

Наша гордост е ученикът Ивайло Тотев от 12 а клас, който е бил капитан на Националния отбор на Международната олимпияда по география и икономика проведена в Мексико през 2009 г. и награден за отлично представяне от президента National Geographic Society. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През 2011 г. Ивайло зае призовото четвърто място на Националната олимпиада проведена в Благоевград и беше награден с грамота и енциклопедия.