полезни връзки

 

МОМН - www.minedu.government.bg

РУО - Габрово - http://ruo-gabrovo.org

Община – Габрово http://www.gabrovo.bg

Електронни адреси http://www.minedu.government.bg/left_menu/links/

Национална педагогическа мрежа https://pedagogika.nacid.bg/