Европейският ден на спорта в училище

Европейският ден на спорта в училище


На 27.10.2019г. Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов” за поредна година взе участие в  Европейския ден на спорта. В събитието,  което насърчава физическата активност  се включиха  ученици  от различни класове. Бяха организирани различни игри и дейности.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14