Обучение на учители от Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов” в гр. Брага, Португалия

Обучение на учители от Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов” в гр. Брага, Португалия

В периода 7-14.09.2019г. пет учители от Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов” посетиха Португалия във връзка с изпълнение на проект № 2019-1-BG01-KA102-061565 „Млади предприемачи в областта на туризма“, по Програма „ЕРАЗЪМ+“, обучение на персонал. Домакините от Брага Моб осигуриха възможност преподавателите да се запознаят с образователната система в Португалия, работата в Професионални училища и Университет по хотелиерство и туризъм, различни хотели с цел проучване на добри практити в професионалното образование и обучение, нови подходи за работа с ученици и обучаеми, модерна учебна среда, осигуряваща възможности за обучение на и възрастни. Проектът е предпоставка за създаване на нови контакти, разширяване на сътрудничеството, запознаване с опита на други държави в областта на обучението по хотелиерство и туризъм за по-успешна реализация на пазара на труда.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10