На добър час!

На добър час!


На 16 септември в Професионална гимназия по туризъм се откри новата учебна година. Гости  на тържеството бяха  кметът на Община Габрово,  госпожа Таня Христова,  господин Николай Меразчиев – заместник–кмет  „Устройство на територията, инфраструктура и екология”,  господин Георги Маринов – началник на Регионално управление на образованието - Габрово, отец Руслан, госпожа Стилияна Тинчева, бивш директор на гимназията, господин Христо Кичиков, дългогодишен преподавател, учители, родители, бивши ученици.
На добър час и успешна година!

2
3
4
5
6
7
8