ПОРЕДЕН УСПЕШЕН ПРОЕКТ - „ПРАКТИЧНИ ФИНАНСИ” на JA България в ПГТ „Пенчо Семов” и ПМГ „Академик Иван Гюзелев” - Габрово

ПОРЕДЕН УСПЕШЕН ПРОЕКТ - „ПРАКТИЧНИ ФИНАНСИ” на JA България

в ПГТ „Пенчо Семов” и ПМГ „Академик Иван Гюзелев” - Габрово

На 24 юни 2019г., като заключителен етап по проект „Практични финанси” на JA България, се проведе финансов иновационен лагер в JA Startup Hambar, София Тех Парк. Участие в него взеха Деница Николаева Ха клас и Ралица Николкова ХІа клас, специалност „Икономика и мениджънт” с преподавател г-н Венцислав Станев

от ПГТ „Пенчо Семов“ , Мелани Христова Христова от 9 клас и Борис Калоянов Кънчев от 10 клас, с преподавател г-жа Даниела Пендашева от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” , които заедно с ученици от цялата страна работеха в екипи и решаваха възложени казуси. В рамките на 4 минути пред жури и публика те защитиха убедително своите решения, за което получиха сертификати.

Целите на обучението по проект „Практични финанси” на JA България е да се предоставят знания и практически умения в планирането и управлението на личните финанси. По-ранният избор на кариера и степен на образование е желателен, като от изключителна важност е да бъдат съобразени личните приоритети и ценности на всеки млад човек.

Благодарни сме на JA България и техните партньори, компания NN, които бяха наши ментори за предоставените възможности и компетентности.