МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН в ОБЩИНА ГАБРОВО

Учениците Биляна Станчева, Виктория Петрова и Йоана Станчева от ХІІа клас, специалност „Икономика и мениджмънт” заедно с техни връстници от ПГИ „Рачо Стоянов“- Дряново управляваха Община Габрово за един ден. Това е част от инициативата „Мениджър за един ден“, която се провежда в цялата страна на 30 октомври и се организира от „Джуниър Ачийвмънт“- България.
Биляна Станчева влезе в ролята на  кмет на Габрово , като пое част от задачите за деня на кмета Таня Христова – участие в работни срещи, посещение на обекти. Тя научи защо е важно всяка институция да има пресцентър и как се осъществява комуникацията с гражданите. Представи мнението си като кмет за един ден какво да бъде включено в новогодишната програма и каква да бъде коледната украса този сезон. Запозна се с процеса на изготвяне на различни проектни предложения, финансирани с европейски средства и други финансови инструменти по различни програми.
Виктория Петрова заедно с председателя на Общинския съвет Лена Георгиева навлезе в тънкостите на организирането и ръководенето на заседание, проучи кога се налага прегласуване на дадена точка от дневния ред, какво значи входиране на предложение, кворум и председателски съвет.
Йоана Станчева пое функциите на заместник-кмет по „Финанси и собственост“. В управлението й помагаше заместник-кметът инж. Климент Кунев, който обясни защо се налага Общината да събира данъци от гражданите и по какъв начин те се разходват. Йоана се запозна с дейностите на дирекциите „Местни данъци и такси“, „Общинска собственост и стопанска дейност“ и „Финансово-счетоводна“, които са част от общинската администрация.
Младите мениджъри инспектираха дейностите по реновирането и модернизацията на училищната база в училищата „Васил Левски“ (бивше ОУ „Цанко Дюстабанов“) и „Св. св. Кирил и Методий“ по проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“. Заместник-кметът арх. Меразчиев разясни на младите управленци различните етапи по изпълнението на проекта в двете училища.
Работната програма на мениджърите за един ден приключи с кратка среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, заместник-министъра й Деница Николова, габровския народен представител Николай Сираков и областния управител на област Габрово Невена Петкова.