На вниманието на всички новоприети ученици в VІІІ клас и техните родители

На вниманието на всички новоприети ученици в VІІІ клас и техните родители

На 10.09.2018г. от 17:30ч. в Професионална гимназия по туризъм ще се проведе родителска среща.

Информация за класните ръководители по паралелки и специалности

VІІІа клас – спец. „Икономика и мениджмънт” – Венцислав Станев

VІІІ б клас – спец. „Организация на хотелиерството” - Параскева Пенчева

VІІІ в клас- спец. „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения” – инж. Цветомира Колева

VІІІ г клас – спец. „Производство на кулинарни изделия и напитки” -