Ученици от ПГТ „Пенчо Семов” на производствена практика в Международния младежки център „Приморско клуб”

От 02.07 до 13.07.2018 г за трета поредна година 30 ученици от гимназията ще проведат своята практика ММЦ „Приморско клуб”- собственост на Албена „Инвест” Холдинг. Под ръководството на преподавателите по технологични дисциплини - г-жа Сн.Колева, инж. В.Цанкова и инж. В.Петрова те ще имат възможност да приложат знанията и уменията си в реална работна среда.

Учениците са от 10 б,в,г и 11б,в класове в специалностите: „Организация на хотелиерството”, „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”, „Кетъринг” и „Организация на дейностите в места за настаняване”.

Те ще работят в хотел-ресторант „Форест Бийч” и хотел ресторант „Магнолиите”. Показателно е отличното партньорство между бизнеса и училището. Безспорно то е в полза и на двете страни. Похвално е, че ръководството на гимназията и преподавателите полагат усилия да осигурят на своите възпитаници отлична квалификация и бъдеща професионална реализация.