Клубове „Афлатийн” в ПГТ „Пенчо Семов”

Клубове „Афлатийн” в ПГТ „Пенчо Семов”

През учебната 2017/2018 година целта на клубовете „Афлатийн” е развиването на финансовата грамотност на учениците. Темата, по която работят Ха, Хб и Хв класове е „Ефективни методи за спестяване, за постигане на финансово благополучие”.

В края на обучението техните бизнес-проекти са във връзка със здравословни храни, спестовност и организиране на социални събития.

В празника на ПГТ „Пенчо Семов” клубовете участваха с изработване на здравословни десерти, които разпродадоха на организираната изложба послучай 55-годишнината на гимназията.