Да почетем нашите герои

Да почетем нашите герои

Ученици от различни класове рецитираха революционни стихове, звучаха патриотични песни. За пореден път на 2 март 2018г. в гимназията нетрадиционно почетохме героите, паднали за свободата ни във връзка с Трети март - Ден на освобождението на България и Национален празник. Учениците се докоснаха до миналото чрез песни по стихове с един по-съвременен аранжимент и изпълнение.