Училищно състезание „Най-добър млад готвач” - 20.02.2018 г.

Училищно състезание „Най-добър млад готвач” - 20.02.2018 г.

В състезанието участваха ученици от 11бклас: София Станчева Иванова и Кръстина Красимирова Димитрова; от 11 в клас: Надежда Кръстева Кръстева и Александра Селимова Фехимова и от 12г клас: Теодора Руменова Петрова.

Състезателите приготвиха три кулинарни изделия с основен продукт пиле-студено предястие с пиле, супа от пиле и основно ястие от пилешко месо с трикомпонентна гарнитура и винен сос. Ястията бяха аранжирани съгласно регламента на състезанието и отговаряха на критериите за оценка.

Състезателите имаха добра организация и техника на работа, вложиха прецизност в изпълнението, оригиналност при приготвяне и оформяне на ястията.

Комисия в състав: Николай Кадиев - шеф готвач в „Боженци Релакс”-председател и членове: инж. Вяра Цанкова и инж. Веселин Цанков-учители професионална подготовка определи победителите въз основа на получените точки.

I място: София Станчева Иванова от 11б клас с ръководител-инж.В.Петрова

II място: Надежда Кръстева Кръстева от 11в клас с ръководител- инж.М.Илиева

III място: Кръстина Красимирова Димитрова от 11б клас с ръководител- инж.В.Петрова