Занятията по проект АФЛАТИЙН стават все по-интересни

Показваме ви посещението в Интерактивния музей на
индустрията - Габрово. Посещението е въведение към изучаването темите по социално и финансово предприемачество - обект
на проекта. От историята на старите габровски предприемачи в тогавашния български Манчестер, участниците в проекта ще трябва
да преминат към сложната материя на съвременното планиране и бюджетиране, правата и отговорностите на младите предприемачи.