Много шум за повече приятели - 18.03.2017

Много шум за повече приятели - 18. 03. 2017

На 18 март – събота в ПГТ “Пенчо Семов“- гр. Габрово се проведе пролетен хепънинг за бъдещите гимназисти.
     За гимназистите, бе осигурен транспорт от двора на всяко училище.
    Пред бъдещите гимназисти бяха представени специалностите, които са обявени от ПГТ „Пенчо Семов“ за бъдещата учебна година 2017/2018:
Прием след завършен 7 клас:
Икономика и мениджъмнт;
Организация на хотелиерството;
Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения;
Ресторантьор;
Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия;
Прием след завършен 8 клас:
Кетъринг;
Ресторантьор;
Организация на дейностите в места за настаняване;
Хотелиер;

С атрактивно шоу ученици от ПГТ „Пенчо Семов“ показаха на бъдещите гимназисти професионалните възможности които могат да получат, развият и реализират.