Коледен бал в ПГТ „Пенчо Семов“ – 2016 година

Коледен бал в ПГТ „Пенчо Семов“ – 2016 година

На 23 декември 2016 година се проведе ежегодният коледен бал в ПГТ „Пенчо Семов“.


В него взамаха участие учениците ПГТ „Пенчо Семов“, водещ на бала бе Янита Йотева от XI В  клас . Всички участници бяха наградени с грамоти.