Иновационен лагер

За шеста поредна година ПГТ „П. Семов“ участва в Световната седмица по предприемачество, на която домакин за България е фондация Джуниър Ачийвмънт България.

На 18.11.2015г. се проведе иновационен лагер с ученици от 12 а клас спец.“ Икономика и мениджмънт“. Това е нов образователен подход, прилагайки принципа на „учене чрез правене”. Чрез него учениците развиват своите умения за междуличностна комуникация, решаване на проблеми, развиват въображение , творческа мисъл и се научават да работят под напрежение и в екип.

Лагера се организира от Пенка Пенева и Миглена Пройнова главни учители в гимназията.

По време на лагера учениците разделени на екипи мислят върху конкретно бизнес предизвикателство и предлагат идеи за успешното му решаване, като разполагат с информация (чрез достъп до Интернет) и компютърни ресурси.

Казусът, върху който работиха учениците тази година е :

Имате възможност да предложите нов предмет, който да бъде въведен в училище. Какво е вашето предложение? С какво този предмет би допринесъл учениците да са подготвени за това, което ги очаква в бъдеще? С какво точно този предмет има способността да направи света по-добро място за живеене?

Заключителната част на инициативата се проведе в ритуалната зала на Общински съвет Габрово. Учениците презентираха своите идеи, пред техни съученици от 10 и 11 клас, преподаватели, представители на местните медии и институции.

Гости на събитието бяха: Л. Георгиева – председател на ОБС – Габрово, Н. Рачевиц – зам.кмет, Кл. Кунев – зам.кмет, госпожа Василева – директор дирекция „Образование и социални дейности”, Г. Маринов – началник на РИО – Габрово, П. Макашелова – главен експерт отдел „Образование”, М. Събева – Областен информационен център

Наши партньори от бизнеса: Св. Начева – председател на областната структура на синдикат Подкрепа, Г. Георгиев – собственик на счетоводна кантора, T. Аспарухов – собственик на счетоводна кантора, Антонета Янкабакова – ИМКА-Габрово

Госпожа Лена Георгиева, председател на ОбС – Габрово поздрави участниците и им връчи сертификати.


 


 

На традиционната Церемония организирана от ИМКА – Габрово, която се състоя на 7 декември в галерия Христо Цокев, бяха наградени номинираните доброволец/ доброволци, представители на организации, които имат значим принос за осъществяване на дейностите на организациите и/или за популяризиране на доброволчеството в града и областта.

Регионален център за работа с доброволци при ИМКА – Габрово награди със званието Доброволец на годината – 2015г. в категорията НАЙ – АКТИВЕН КЛАС - 12 а клас спец. „Иконмика и мениджмънт“ от ПГТ „П. Семов“.

Пожелаваме на нашите ученици още много успехи, сили и вдъхновение за нови доброволчески инициативи и успешно дипломиране!