проект "Училища на бъдещето"

Професионална гимназия по туризъм кандидатства в конкурса на фондация «Америка за България»

Училища на бъдещето”

с предложение за изграждане на Център за чуждоезиково обучение и извънкласни дейности. Центърът ще се изгради на територията на самостоятелен обособен четвърти етаж на сградата на гимназията, състоящ се от фоайе, 4 учебни зали, 6 хранилища и сервизни помещения. Обща квадратура -575 кв.м. Образователната среда ще създава възможности за комплексен интегриран подход в учебните занятия по английски и немски език и дейност на различни клубни форми и работни ателиета след учебните занятия. Ще бъде оформено мултифункционално пространство, с опция за 100 зрителски места, подходящо за репетиции, театрални постановки, анимационни събития, видео прожекции /сегашно фоайе/, ще бъдат обособени 4 учебни кабинета за обучение по английски и немски език /сегашни кабинети по други учебни дисциплини/, към основните кабинети ще се изградят 2 допълнителни учебни пространства за работа в групи до 13 ученици, като се присъединят досегашни хранилища, ще бъдат интегрирани към общото пространство на фоайето и 2 хранилища чрез превръщането им в кътове с мека мебел за работа на групи до 7 ученици. В обширното пространство на фоайето ще се оформят 3 броя кътове с мека мебел и библиотечни модули с предназначение за четене, самостоятелна подготовка, работа по определена задача в екипи, както и сцена от модули за нуждите на арт пърформънси, анимационни събития и театрални представления. Като партньори ще бъдат привлечени Регионалния исторически музей, Дом на хумора и сатирата, Национален музей на образованието за организиране на постоянни тематични изложби.

Всеки от четирите основни учебни кабинета ще разполага с по 10 работни места с лаптопи, свързани в система, мултимедия, 1 общ Мултиборд. Ще бъде закупен софтуер за обучение по английски и немски език. Ще бъде извършен ремонт – освежаване на боя по стени и тавани, подмяна на подови покрития, поставяне на щори и климатици. Обзавеждането ще позволява оформяне на единични и общи работни пространства, съобразно организацията на урока и необходимостта от работа в група или екип.

схема на етажа: