проект тун

 

Проект „За обмяна на добри практики със сродни училища Тун – Швейцария”.
Младежки обмен за усвояване на добри практики между ученици от Тун и Габрово…


 

Специализиран ученически обмен - Индустриално занаятчийско професионално училище, Тун – Професионална гимназия по туризъм, Габрово

 

 Цел на проекта:

Младежки обмен за усвояване на добри практики между ученици от Тун и Габрово в областта на професионалното обучение по специалностите Хлебар, Сладкар и Готвач

Дейности по проекта:

Първи етап - Габрово

Пребиваване на група от 6 ученици от специалност Хлебар, Сладкар  и Готвач, включително на 3 учители от Тун в Габрово от 25 до 31.10. 2010 г.
Провеждане на работни ателиета за изготвяне на национални ястия от българската и швейцарската кухня
Приготвяне на типични ястия от националните кухни за презентация на дейностите по проекта - представителна изява за обществеността на град Габрово в Дома на хумора и сатирата

 Втори етап – Тун

Пребиваване на група от 10 ученици от специалност  Сладкар  и Готвач, включително на 2 учители от Габрово в Тун от 25 до 31.10. 2011 г.
Провеждане на работни ателиета за изготвяне на национални ястия от българската и швейцарската кухня
Приготвяне на типични ястия от националните кухни за презентация на дейностите по проекта - представителна изява за обществеността на град Тун
Уточняване на бъдещи проекти между двете професионални училища