проект успех

 


Проект „УСПЕХ” 

Учебна 2012/2013 г.


Операт
ивна програма „Развитие на човешките ресурси”

 

 

 

 

 

  От 15 октомври 2012г. в гимназията започнаха занятията на групите по проект „Успех” BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”. През учебната 2012/2013г. в гимназията ще провеждат занимания 24 групи, обединени в 9 области- Природоматематически науки, хуманитарни науки, Здравно образование, Здравословен начин на живот, Комуникативни умения на роден и чужд език, Предприемачество, Дигитални компетентности, Културни компетентности. Някой от групите и ръководителите продължават дейността си от миналата учебна година, като ателие „Модерна кухня – готвя и се забавлявам”, ателие „Училищна пекарна”, секция „Турист- изследовател”, клуб „Да спортуваме заедно”, клуб „Роден език”, клуб „Млад журналист”, клуб „Млад лингвист”, ателие„Класика и модерен стил в обслужването”, клуб „Първи старт”, което означава, че на учениците е било интересно, поучително и занятията са пробудили интереса им и са им дали възможност да придобият нови знания и умения. Има обаче и нови групи, като клуб„Астрономия”, клуб „Химия-наука и практика”, клуб „1300 години България”, „Креативна кухня”, клуб „Всестранен спортист”,” клуб „Да спортуваме заедно – екология и екопътеки”, клуб „Езикова култура”, клуб „Лингвистика”, ателие „Кетъринг”, студио „Да танцуваме заедно”, клуб „Млад фотограф” и клуб „През погледа на обектива”, които провокират въображението и желанието на учениците за повече знания и умения. и осмислят свободното им време.

 

Ателие Модерна кухня

 

alt

 

 

 

alt

 

 

 

Клуб "Астрономия"

 

 

alt

 

 

 

ХРИСТОФОР КОЛЕВ

 alt

 

 

 

НАТАША ТОДОРОВА

 

alt