Проект мобилност

 ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

 

 

2013 - BG1 – LEO01-08905
Усвояване на иновативни умения и компетенции в туризма чрез мобилност

Набира скорост подготовката на участниците в проект „Усвояване на иновативни умения и компетенции в туризма чрез мобилност“. Припомняме, че 20 ученици от ПГТ заминават на практика в Лайпциг, Германия на 29 март тази година. Предстои им обучение в продължение на три седмици. Още през месец ноември миналата година започнаха занятията по немски език. Сто и двадесет часа от курса на обучение ще дадат възможност на момичетата и момчетата от дванайстите класове на гимназията да подобрят езиковата си подготовка. В момента се провеждат ежеседмично и занятия по педагогическа подготовка, свързани със сферата на практиката на всеки един ученик, както и занятия във връзка с културната подготовка на участниците – традиции, бит и култура на Германия.

Повече за целите и задачите на проекта можете да прочетете в презентацията на сайта на ПГТ.

Презентация:

английски

български