Ученици от ПГТ „Пенчо Семов” в Португалия по програма Еразъм+

В периода 14.10.2019 г. - 29.10.2019 г. 14 ученици от ПГТ „ П. Семов” проведоха производствената си практика в гр. Брага, Португалия в рамките на проект „Млади предприемачи в областта на туризма” по Програма Еразъм +. Учениците, които участваха са от X- ти, XI-ти и XII-ти клас от специалностите: „Кетъринг”, „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”, „Организация на хотелиерството”, „Икономика и мениджмънт”. Техни ръководители бяха г-жа Илейона Чичарова, старши учител по английски език и г-жа Даринка Христова, старши учител по професионална подготовка в гимназията.

В рамките на две седмици, учениците усвояваха професионални знания, умения и компетентности по професиите, които изучват на реални работни места – ресторанти, хотели, счетоводни кантори. Приемащата организация – Брага Моб освен за добрата професионална подготовка, се бе погрижила и за разнообразна културно - познавателна програма. Организираните екскурзии до столицата Лисабон, до вторият по големина град Порто и кокетното градче на брега на Атлантическия океан - Виана до Кастело допринесоха за положителните емоции и прекрасните впечатления за тази малка, но изключително красива и гостоприемна страна.

Производственият стаж завърши с връчване на сертификати Европас и сертификат за проведено обучение.

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15