Учениците от ПГТ „П. Семов“Андреан и Галин Асенов от 11 клас, специалност Икономика и мениджмънт се класираха за участие в двудневно състезание за финансова грамотност „Финансов иновационен лагер“

Учениците от ПГТ „П. Семов“Андреан и Галин Асенов от 11 клас, специалност Икономика и мениджмънт  се класираха за участие в двудневно състезание за финансова грамотност „Финансов иновационен лагер“, за ученици  изучаващи програмата „Учебна компания“ на Джуниър Ачийвмънт.  В двудневната инициатива взеха участие 60 ученици от 10 града Учениците работиха над казус, свързан с финансиране на стартираща компания от различни сфери на дейност. Всеки екип изтегли една сфера на бизнес дейност – технологично предприемачество, социално предприемачество, зелено предприемачество, финансов сектор, образование и култура, в която трябваше да генерира иновация. Отборите се изправиха пред две от най-големите предизвикателства за стартъп – генериране на иновация с голям потенциал и осигуряване на финансиране за нея.
 По време на иновационния лагер екипите получиха подкрепата на бизнес ментори от Ситибанк, а в края на втория ден представиха идеите си пред жури от представители на JA и Ситибанк. Като част от защитата на идеите учениците разработиха маркетингов план, финансова прогноза за очакваните разходи, приходи и финансов резултат.