Бизнес идея 24.02.2016г.

На 24.02.2016 година  от 14.30 часа в ПГТ “Пенчо Семов“ се проведе вторият училищен кръг на националното състезание „Най-добра Бизнес идея“. В първия кръг участие взеха 18 ученици от 11 А клас. До втория етап бяха допуснати 16 ученици получили над 50 точки от първия етап. Участниците имаха възможност да презентират бизнес идеите си и да отговарят на поставените от комисията въпроси. Класираните на първо и второ място ученици – Надежда Скакалова и Габриела Георгиева  продължават надпреварата в следващия етап на националното състезание.

   

 

Пожелаваме успех на учениците и се надяваме да се класират за националното състезание на 24-25 април 2016 година

в град Пловдив.