свободни места

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 г

Клас

Специалност

Свободни места

ІХ а

Икономика и мениджмънт

7

ІХ б

Организация на хотелиерството

1

ІХ в

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение

1

Х а

Икономика и мениджмънт

4

Х б

Организация на хотелиерството

1

Х в

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение

6

Х г

Производство на кулинарни изделия и напитки

7

ХІ а

Банково дело

6

ХІ б

Икономика и мениджмънт

7

ХІ в

Организация на туризма и свободното време

4

ХІ г

Производство на кулинарни изделия и напитки

5

ЗАБЕЛЕЖКА: ПОПЪЛВАНЕТО НА ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ МЕСТА СТАВА СЛЕД ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ И ПОЛАГАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ПОСОЧЕНАТА СПЕЦИАЛНОСТ

Свободни места по паралелки след попълване на незаетите места

след завършен VІІ клас

учебна 2013/2014 г.

Специалност

Брой свободни места

 

„Икономика и мениджмънт с английски език”

1

 

„Икономика и мениджмънт с немски език”

1

 

„Организация на хотелиерството ”

3

 

„Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения ”

3

 

„Туристическа анимация с английски език”

1

 

„Организация на туризма и свободното време с немски език”

5

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ДО 04.09.2013г.

Свободните места по паралелки за попълване на незаетите места

след завършен VІІI клас

учебна 2013/2014 г.

Специалност

Брой свободни места

 

„Кетъринг”

3

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ДО 05.09.2013г.

ЗА СПРАВКА: 066 801097