База

Обучението на учениците се провежда в 40 класни стаи, включващи кабинет по: химия, физика, биология и теоретична професионална подготовка.

Гимназията разполага с 3 компютърни кабинета за обучение и е изградена училищна мрежа с постоянен достъп до Internet.
Учебно-производствената база разполага с 2 броя оборудвани учебни работилници, в които се провеждат практики по готварство и два кабинета по сервиране.
ПГ по туризъм разполага с общежитие с 60 места, и хотел с 86 места.