за нас

"Подкрепа за успех"

Процедура за подбор за длъжността "Социален работник" по Проект "Подкрепа за успех".

Проект "Подкрепа за успех" - графици на дейностите.

Програма Еразъм+

Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“ започна работа по проект

№ 2019-1-BG01-KA102-061565 по програма Еразъм+

Проектът „Млади предприемачи в областта на туризма“ включва две мобилности на ученици и две мобилности на персонал в град Лайпциг, Германия и град Брага, Португалия.

Ученическата практика на 28 стажанти е за период от две седмици и ще се проведе в хотели, ресторанти и фирми за кетърингови услуги, в които партньорите на гимназията Виталис, Германия и Брага Мобилити Оупън, Португалия са осигурили работни места. Целта на мобилността е участниците в проекта да придобият опит по съответната професия в реална мултикултурна среда, да усъвършенстват езиковите си умения чрез директна комуникация на немски и английски език. В предварителната подготовка на участниците, а и по време на мобилността, ще бъдат използвани иновативни практики и споделен опит на неправителствени организации за оценяване на социални умения и компетенции и изработване на профил на участниците в проекта.

Обучението на 10 учители, преподаватели по професионални дисциплини, е на тема „Проучване на иновативни практики за предприемачески умения, предоставяни от различни доставчици на професионално образование и обучение”. След запознаване с нови методи и форми на организация и преподаване, учителите ще разработят и адаптират учебните си програми за свободно избираема подготовка, ще включат добри практики в ежедневната си професионална дейност. Предвидените открити уроци ще дадат възможност за обмен на идеи в педагогическата колегия.

След проведената информационна кампания в гимназията 51 ученици подадоха документи за участие – Европас автобиография и мотивационно писмо. След извършената селекция - писмен тест и устно интервю по немски и английски език, вече са избрани участниците в мобилността. В момента учениците се подготвят за практиката в град Брага, Португалия.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

 

Проект 2019-1-BG01-KA102-061565 – „Млади предприемачи в областта на туризма”

От ученическа практика в град Брага, Португалия се завърнаха четиринадесет ученици от гимназията. Попитахме ги какви са впечатленията им от работата, хората и културата на страната, в която прекараха две седмици.

Жанина Божинова, 12 „а“ клас, специалност „Икономика и мениджмънт“ : „Научих много нови неща, подобрих уменията си по английски език, създадох нови приятелства и прекарах едно срахотно време. Работих в счетоводна кантора – подреждахме счетоводни документи по месеци и дати. Хората, с които работих, бяха много добри и учтиви. Впечатлена съм от това, колко са вярващи хората в Португалия. Само в града, в който бяхме, има 87 църкви, които озвучаваха Брага. Посетихме също и столицата Лисабон, Порто, Фатима и Виана до Кастело. Тези градове ми направиха изключително впечатление с чистотата си, красивите си градини, културни и исторически забележителности. Всеки ден се забавлявах много и научавах нещо ново.“

Биляна Колева, 12 „г” клас, специалност „Кетъринг”: „Аз също се запознах с много хора и с доста от тях станахме приятели. Упражнявах много английски език и сега вече съм сигурна, че ще мога да се справя, ако ми се наложи да работя в друга страна. По време на практиката в хотела Moon and Sun посрещах гостите за закуска, поздравявах ги и ги питах в коя стая са настанени. Някои от тях бяха много любезни и се интересуваха от къде съм и какво правя в Брага. На ден общувах с около 20 гости. След като приключеха със закуската, моята задача бе да отсервирам. Първия ден бях притеснена дали ще се справя с езика, но с учудване разбрах, че португалският ми колега не говори много английски и аз сама трябваше да разговарям с гостите.”

Цветелина Събева, 10 „в“ клас, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечиния“: „Пътуването до Португалия ми даде възможност да науча повече неща свързани с това, с което искам да се занимавам и ми даде огромната възможност да науча и да се срещна с културата и организацията в хотелите и ресторантите в Португалия. Това беше невероятно изживяване за мен , което бих изживяла отново с удоволствие . Хората винаги посрещат с усмивка на лицето и винаги са готови да ти помогнат и да те научат на всичко, което ти е необходимо. Работих в Vila Garden и бих казала, че за мен това беше най-страхотното място, на което можех да прекарам работното си време. Удивена съм от обстановката, която ми предложиха и от служителите в хотела. Създадох много приятелства, които поддържам и до днес. Туристическите дестинации, които посетихме все още са пред очите ми. Любимата ми дестинация беше Viana do Castelo, където гледката беше повече от удивителна. Разбира се, това нямаше да бъде така, ако не бяха и нашите екскурзоводи и нашите страхотни учители, които ни помагаха във всичко. Португалия е много красива държава със страхотна история.“

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

проект успех

 


Проект „УСПЕХ” 

Учебна 2012/2013 г.


Операт
ивна програма „Развитие на човешките ресурси”

 

 

 

 

 

  От 15 октомври 2012г. в гимназията започнаха занятията на групите по проект „Успех” BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”. През учебната 2012/2013г. в гимназията ще провеждат занимания 24 групи, обединени в 9 области- Природоматематически науки, хуманитарни науки, Здравно образование, Здравословен начин на живот, Комуникативни умения на роден и чужд език, Предприемачество, Дигитални компетентности, Културни компетентности. Някой от групите и ръководителите продължават дейността си от миналата учебна година, като ателие „Модерна кухня – готвя и се забавлявам”, ателие „Училищна пекарна”, секция „Турист- изследовател”, клуб „Да спортуваме заедно”, клуб „Роден език”, клуб „Млад журналист”, клуб „Млад лингвист”, ателие„Класика и модерен стил в обслужването”, клуб „Първи старт”, което означава, че на учениците е било интересно, поучително и занятията са пробудили интереса им и са им дали възможност да придобият нови знания и умения. Има обаче и нови групи, като клуб„Астрономия”, клуб „Химия-наука и практика”, клуб „1300 години България”, „Креативна кухня”, клуб „Всестранен спортист”,” клуб „Да спортуваме заедно – екология и екопътеки”, клуб „Езикова култура”, клуб „Лингвистика”, ателие „Кетъринг”, студио „Да танцуваме заедно”, клуб „Млад фотограф” и клуб „През погледа на обектива”, които провокират въображението и желанието на учениците за повече знания и умения. и осмислят свободното им време.

 

Ателие Модерна кухня

 

alt

 

 

 

alt

 

 

 

Клуб "Астрономия"

 

 

alt

 

 

 

ХРИСТОФОР КОЛЕВ

 alt

 

 

 

НАТАША ТОДОРОВА

 

alt 

 

 

проект тун

 

Проект „За обмяна на добри практики със сродни училища Тун – Швейцария”.
Младежки обмен за усвояване на добри практики между ученици от Тун и Габрово…


 

Специализиран ученически обмен - Индустриално занаятчийско професионално училище, Тун – Професионална гимназия по туризъм, Габрово

 

 Цел на проекта:

Младежки обмен за усвояване на добри практики между ученици от Тун и Габрово в областта на професионалното обучение по специалностите Хлебар, Сладкар и Готвач

Дейности по проекта:

Първи етап - Габрово

Пребиваване на група от 6 ученици от специалност Хлебар, Сладкар  и Готвач, включително на 3 учители от Тун в Габрово от 25 до 31.10. 2010 г.
Провеждане на работни ателиета за изготвяне на национални ястия от българската и швейцарската кухня
Приготвяне на типични ястия от националните кухни за презентация на дейностите по проекта - представителна изява за обществеността на град Габрово в Дома на хумора и сатирата

 Втори етап – Тун

Пребиваване на група от 10 ученици от специалност  Сладкар  и Готвач, включително на 2 учители от Габрово в Тун от 25 до 31.10. 2011 г.
Провеждане на работни ателиета за изготвяне на национални ястия от българската и швейцарската кухня
Приготвяне на типични ястия от националните кухни за презентация на дейностите по проекта - представителна изява за обществеността на град Тун
Уточняване на бъдещи проекти между двете професионални училища


 

Проект мобилност

 ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

 

 

2013 - BG1 – LEO01-08905
Усвояване на иновативни умения и компетенции в туризма чрез мобилност

Набира скорост подготовката на участниците в проект „Усвояване на иновативни умения и компетенции в туризма чрез мобилност“. Припомняме, че 20 ученици от ПГТ заминават на практика в Лайпциг, Германия на 29 март тази година. Предстои им обучение в продължение на три седмици. Още през месец ноември миналата година започнаха занятията по немски език. Сто и двадесет часа от курса на обучение ще дадат възможност на момичетата и момчетата от дванайстите класове на гимназията да подобрят езиковата си подготовка. В момента се провеждат ежеседмично и занятия по педагогическа подготовка, свързани със сферата на практиката на всеки един ученик, както и занятия във връзка с културната подготовка на участниците – традиции, бит и култура на Германия.

Повече за целите и задачите на проекта можете да прочетете в презентацията на сайта на ПГТ.

Презентация:

английски

български