Стипендии

КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ, КЛАСИРАНЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ


 "Вътрешно училищни критерии за допускане и класиране на учениците от ПГТ "Пенчо Семов", за стипендия след завършено основно образование, съгласно постановление № 328 от 21.12.2017г. - за І срок на учебната 2023/2024г.

Образец на Заявление по т.1,2

Образец на Заявление по т.3,4,5

- Документи за кандидатстване през 1 срок на 2023-2024;

- Документи за кандидатстване през 2 срок на 2022-2023

- Критерии и показатели за допускане при класиране на стипендии;

- Постановление за получаване на стипендии след завършено основно образование