Родителски срещи

Родителски срещи и приемни дни

през учебната 2022/2023 г.

07.09.2022 г. - 14.09.2022 г. - за ученици от VIII клас по график

29.09.2022 г. - 17.30 ч. – родителска среща за IX, X, XI и XII клас;

17.11.2022 г. - 17.30 ч. – родителска среща и приемен ден;

23.03.2023 г. - 17.30 ч. – родителска среща и приемен ден;