Родителски срещи

Родителски срещи и приемни дни

през учебната 2019/2020 г.

4.09.2019 г. - 13.09.2019 г. - за ученици от VIII  клас

26.09.2019 г. -  17:30ч. – за всички останали класове;

21.11.2019 г. - 17:30ч. – родителска среща, 18:00 приемен ден;

26.03.2020 г. - 17:30ч. – родителска среща, 18:00 приемен ден