консултации

ГРАФИЦИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ

 

за ІI срок на учебната 2023/2024 година

 

График за консултации на учители :