график на часовете

График учебни часове

1 час 08:00 – 08:45

2 час 08:55 – 09:40

3час 09:50 – 10:35

голямо междучасие

4час 10:55 – 11:40

5 час 11:50 – 12:35

6час 12:45 – 13:30

7час 13:35 – 14:20

8час 14:25 – 15:10